Gia công bồn chứa

Chi tiết

Gia công bồn chứa

17/12/2012 12:08
 Gia công bồn chứaGia công bồn chứaGia công bồn chứaGia công bồn chứa
 Chúng tôi nhận gia công và lắp đặt các loại bồn chức hóa chất, dầu, dung môi theo thiết kế của khách hàng. Ngoài ra chúng tôi còn nhận thiết kế thi công và lắp đặt theo yêu cầu Khách hàngChúng tôi nhận gia công và lắp đặt các loại bồn chức hóa chất, dầu, dung môi theo thiết kế của khách hàng. Ngoài ra chúng tôi còn nhận thiết kế thi công và lắp đặt theo yêu cầu Khách hàngChúng tôi nhận gia công và lắp đặt các loại bồn chức hóa chất, dầu, dung môi theo thiết kế của khách hàng. Ngoài ra chúng tôi còn nhận thiết kế thi công và lắp đặt theo yêu cầu Khách hàng

Bài viết khác

Sản phẩm

Dịch vụ

Online

Online Lượt truy cập