Hệ thống máy, xi lanhthuỷ lực, cọc xoắn, cọc nhồi...

Chi tiết sản phẩm

Hệ thống máy, xi lanhthuỷ lực, cọc xoắn, cọc nhồi...

   Hệ thống các máy thuỷ lực dùng trong công nghệ ép cọc nhồi để xây dựng, các công trình thử tải cầu đường v.v.. Hiện công ty chúng tôi nhận sửa chữa tất cả các máy dạng này hoặc cung cấp theo nhu cầu khách hàng (dạng seconhand)

Từ khóa liên quan "Hệ thống máy, xi lanhthuỷ lực, cọc xoắn, cọc nhồi..."

   

Sản phẩm cùng nhóm "Phục vụ công trình công nghiệp"

Sản phẩm

Dịch vụ

Online

Online Lượt truy cập