Máy ép bã sắn, café...

Chi tiết sản phẩm

Máy ép bã sắn, café...

         Máy dùng tách sơ nước ra khỏi bã có độ ẩm từ 80-85% xuống còn 40-45% trong dây chuyền sản xuất café hoà tan hay chế biến tinh bột sắn. Đi kèm theo nó còn có hệ thống máy li tâm, các bơm cung cấp, hệ thống vít ,băng tải v.v..
        Sản phẩm cuối cùng của nó có thể dùng làm phân bón hay thức ăn cho trâu, bò. Hiện nay nhiều công ty tận dụng nó làm đầu vào của lồng sấy và sấy khô làm thức ăn cho chăn nuôi hay nhiên liệu đốt trong sản xuất.
         Trong ảnh công nhân đang hoàn chỉnh những công đoạn cuối chế tạo máy ép bã café, các vít tải thành phẩm...

Từ khóa liên quan "Máy ép bã sắn, café..."

   

Sản phẩm cùng nhóm "Dây chuyền 1"

Sản phẩm

Dịch vụ

Online

Online Lượt truy cập