Dịch vụ

Chúng tôi nhận gia công và lắp đặt các loại bồn chức hóa chất, dầu, dung môi theo thiết kế của khách hàng. Ngoài ra chúng tôi còn nhận thiết kế thi công và lắp đặt theo yêu cầu Khách hàng
Công ty TNHH MTV HÀ QUANG ANH nhận chế tạo các loại máy theo thiết kế do khách hàng cung cấp. Nếu khách hàng không có sẵn thiết kế chúng tôi có thể thiết kế hoặc chế tạo theo mẫu khách hàng cung cấp.

Sản phẩm

Dịch vụ

Online

Online Lượt truy cập