VAN XOAY

Chi tiết sản phẩm

VAN XOAY

VAN XOAY  VAN XOAY
Hình khác
    Van xoay dùng được ứng dụng nhiều trong các dây chuyền chế biến mà sản phẩm đầu ra dưới dạng bột hay dạng hạt có kích thước nhỏ.

Từ khóa liên quan "VAN XOAY"

   

Sản phẩm cùng nhóm "Phục vụ công trình công nghiệp"

Sản phẩm

Dịch vụ

Online

Online Lượt truy cập